NIP powinień być podany w formacie XXX-XX-XX-XXX

Administratorem danych osobowych jest spółka Health and Beauty Media  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02–954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/10 (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 228587954, e-mail: info@health-and-beauty.com.pl.

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@health-and-beauty.com.pl

Dane osobowe w postaci danych teleadresowych podmiotu oraz danych jego przedstawiciela w postaci: Imienia i Nazwiska, nr telefonu i adresu e-mail przetwarzane są w celu zarejestrowania się do bazy wystawców i zgłoszenia wystawcy na Targi organizowane przez Health and Beauty Media sp. z o. o. .

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz do usunięcia. Prawo to możesz wnieść w dowolnym momencie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Naszej stronie internetowej https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

Informujemy również, że dane osobowe możemy w zależności od powstałych relacji przetwarzać również w pozostałych celach wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności
w celu księgowym, administracyjnym i statystycznym związanych z organizacją targów, a w sytuacji roszczenia również w celu obrony lub dochodzenia powstałych roszczeń.

Pełną treść obowiązku informacyjnego udostępniliśmy na stronie:

https://beauty-forum.com.pl/ochrona-danych-osobowych/obowiazki-informacyjne/

* pola wymagane